Featured

Journalister og Content Marketing holdninger

Journalistik er nøglen når der skal skrives fængende tekster til både aviser og online nyhedsmedier, men er journalister fri for politiske holdninger og kan de skelne deres egen overbevisning fra det de skriver om?

Kritikken af de politiske mediers objektivitet er ikke ny. Det er en debat, der i hvert fald udspiller sig siden 70’erne hvor forskellige holdninger gør oprør mod den etablerede journalistiske praksis. Denne debat er aktuel og relevant i dag, fordi nyhedsmediernes troværdighed i den politiske debat har fået et ordentligt slag i løbet af de seneste år.

Så åbenhed om mediernes holdninger og en klar adskillelse mellem holdning og nyhed er afgørende for at få tilliden tilbage. I denne artikel sætter vi fokus på to centrale forhold: Hvorfor ikke alle journalister er uafhængige i forhold til politiske holdninger og hvordan man kan ændre den udbredte fordom om, at journalister har en overbevisning i det de skriver.

Politiske holdninger hos journalister

Der er en klar tendens til, at journalister i højere grad end befolkningen overordnet set er til venstre for midten i det politiske spektrum. Det har flere forklaringer. Den ene er, at journalister er mere veluddannede end den øvrige befolkning, og at det er en gruppe, der generelt er mere kulturelle og åbne over for modstridende synspunkter.

Det har også med journalisternes arbejdsmarkedsforhold at gøre. Journalister er ofte fagligt organiseret og dermed i et stadigt mindre omfang underlagt chefredaktioner og arbejdsgivere. Så det at være organiseret er nok en afgørende faktor i forhold til at journalister har politiske holdninger der er anderledes end den øvrige befolkning. Læs også

Derfor skal du læse Nyhedsavisen I en undersøgelse af en gruppe journaliststuderende i Danmark i 2010, var der en klar tendens til, at deres politiske holdninger lå til venstre for midten. Men der er også en anden tendens. Journalister har en tendens til at tage afstand fra deres politiske holdninger, når de skal fremstille en historie. Det kan være et dilemma, fordi det er svært at adskille holdninger fra nyhedsmediernes egen værdigrundlag.

Det er et problem, fordi det kan gøre det svært at lave nyhedsmedier der er troværdige, hvis det er svært at skelne mellem egne holdninger og historierne. Nøglen til at ændre den udbredte fordom om, at journalister har en overbevisning i det de skriver, er at etablere en kultur der tager udgangspunkt i åbenhed for holdninger og adskillelsen af egne holdninger og nyheder.

Journalister og politik

Det politiske landskab i Danmark er utrolig fragmenteret. Der er ingen partier der har en så stor magtposition, at de kan regne med at være de facto regeringsbærende. Derfor er det også meget svært at fastlægge hvilke politiske holdninger journalister og journalister har.

Derfor bliver det også meget svært at sætte en fast politisk profil på journalister. I undersøgelser af journalister er der ingen klar sammenhæng mellem journalisters holdninger og hvilket medie de arbejder for.

Når man undersøger journalisters holdninger til forskellige politiske spørgsmål, bliver der heller ikke nogen sammenhæng med deres politiske holdninger og hvilken region de kommer fra. Læs også Hvordan får vi flere unge til at stemme? Derfor er det svært at sige, om journalister generelt har en politisk holdning, og om deres holdninger har en effekt på hvilke nyheder der bliver skrevet.

Men der er en tendens til, at journalister i højere grad end den øvrige befolkning er til venstre for midten i det politiske spektrum. Journalister er mere til venstre end befolkningen I en undersøgelse foretaget af DR i 2010, var der en klar tendens til, at journalister i højere grad end befolkningen generelt er til venstre for midten i det politiske spektrum. Sådan så det også ud, hvis man sammenligner med journalister der arbejder i de store nyhedsmedier i Danmark. Der var en klar tendens til, at journalister i de store nyhedsmedier var til venstre for midten.